UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. (Bu şekilde yaptığınız varsayılır) Ayrıca; internet sitemize kayıt olan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki site kuralları ve garanti hükümlerini de içeren satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmaksızın okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

STOKTANGELSIN.COM Alışveriş Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya www.stoktangelsin.com sitesi üzerinden internetten satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - TARAFLAR (Tarafların Tanımı)

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ (Satıcının Tanımı)

Ünvan: STOKTANGELSIN.COM Online Market (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: 873 Sokak No: 79-81 Kemeraltı Konak - İzmir
E-Posta: destek@stoktangelsin.com
Web Site: www.stoktangelsin.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ (Alıcının Tanımı)

Bu sözleşmeyi onaylayarak www.stoktangelsin.com sitesinden sipariş işlemini yapan kişi / kurum / kuruluş.

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır ve sipariş işlemi esnasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, adı, miktarı, marka ve/veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, gönderi şekli, siparişin gerçekleştiği andaki sistemde kayıtlı bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Garantisini öğrenmek istediğiniz ürünün sayfasını ziyaret ediniz. Garantisi bulunan ürünlerin garanti şartları ürünün kendine ait sayfada belirtilmektedir. Ürünün kendine ait sayfasında garanti şartları belirtilmediği takdirde ürünün garantisi bulunmamaktadır.

4.3 - Herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde, kusurlu / ayıplı gördüğünüz ürünleri varsa garanti belgesi, şayet yoksa faturası / fişi ile birlikte, eksiksiz olarak taşıma ücreti tarafınızdan ödenmiş biçimde bize göndermeniz halinde, bu firmalar üzerinden ilgili garanti işlemleri sizin adınıza derhal yerine getirilmekte, yürütülmektedir.

4.4 - Alıcı şahıs ve/veya firmalar - ilk yedi (7) günlük süre hariç - tüm bu garanti süreçlerinde oluşabilecek taşıma / nakliye / posta vb. ücretlerini yüklenmeyi kabul ve taahhüt ederler.

4.5 - Üretici / ithalatçı firmalar ürünlerin onarımının yapılması, ya da gerekli - zorunlu hallerde yenisi ile değiştirilmesi yoluna gidebilirler. Bu işlemlerin tümü Tüketici Koruma Kanunu çerçevesinde üretici / ithalatçı firmaların tasarrufundadır.

4.6 - Garanti ve iade işlemlerinde yasal süre en fazla 30 gün olarak belirlenmiştir.

4.7 - Mümkün olan en kısa süre içerisinde ürününüz ya kusuru giderilmiş olarak, ya da yenisi ile değiştirilmiş olarak size gönderilecek, her ikisi de mümkün olamıyorsa ürün için ödemiş olduğunuz tutar size iade edilecektir.

4.8 - STOKTANGELSIN.COM SATICI olarak satılan hiçbir ürün için tavsiye, rehberlik, teknik bilgi ve yeterlilik aşılama, kullanma kılavuzluğu görevi ve öğretme sorumluluğu olmadığını alenen beyan eder.

4.9 - STOKTANGELSIN.COM sitesinde satılan cihazların hatalı kullanımından, uyumsuz cihazlarla birlikte kullanımından, kullanım alanı dışında yapılan kullanımlardan, cihazın teknik bilgileri ve yeterliliklerinin üzerinde ve/veya dışında kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar vb. sorunlarda SATICI sorumlu tutulamaz ve herhangi bir tazmin talebinde bulunulamaz.

4.10 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.11 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan doğan sorunlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.12 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.13 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sipariş bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.14 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.15 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.16 - STOKTANGELSIN.COM'un neden göstermeksizin, müşteriye ödemiş olduğu ücret tutarını iade etmek suretiyle yapılan işlemlerin tümünü ya da bir kısmını iptal etme hakkı saklıdır. Siteye üye olan bir şahıs ve/veya firmanın üyeliği üzerindeki her türlü tasarruf STOKTANGELSIN.COM'a aittir. STOKTANGELSIN.COM gerekli gördüğü takdirde site üzerinden gerçekleştirilen üye olma işlemini ve üyelik kayıtlarını tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

4.17 - İşbu sözleşme tüm maddeleri ALICI tarafından başka bir ihbara gerek kalmaksızın okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1 - Genel Şartlar

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Ambalajı açılmış, kullanılmış veya hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade edilecek ürünün, teslim alındığı şekilde, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

İade işlemi için ürünün faturasının gönderilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilemez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Alıcı adresinin anlaşmalı kargo firmasının teslimat alanı dışında olduğu durumlarda alıcı, paketini kargo şubesinden almak istemezse cayma hakkı uygulanır.

Ürünü iade etmeden önce Hızlı İletişim Formu aracılığı ile ürünün iadesi edilmesi hakkında bildirimde bulununuz. Ürün kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlendikten sonra anlaşmalı kargo firmasına faturası ile birlikte teslim edilmelidir. Kargo takip numarası Hızlı İletişim Formu aracılığı ile satıcıya mutlaka bildirilmelidir.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün geliş ve gidiş (çift yönlü) kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Paket kargoya teslim edilirken kargo tutarı ödenmelidir.

Ürün tutarlarının iadesi, iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda, ürünün SATICI'ya ulaşmasından itibaren 2 işgünü içerisinde işleme alınır. İadenin ALICI'nın hesabına yansıma süresi, ilgili banka veya finans kuruluşunun inisiyatifindedir. (Kredi kartına yapılan iadeler 1-3 hafta içerisinde, havale ile yapılan ödemeler ise en geç 1 hafta içerisinde hesaba yansımaktadır.)

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

5.2 - Cayma hakkı kullanılmayacak ürünler

Tek kullanımlık ürünler, tüketim malzemeleri, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Banka havalesi ile para iadesi işleminde istenilen bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Banka Adı
Şubesi, Şube Kodu
Hesap Numarası
IBAN
Hesap Sahibi

MADDE 6 - İHTİLAF HALİ VE YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki bedeller için İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme tüm maddeleri ALICI tarafından başka bir ihbara gerek kalmaksızın sanal ortamda okumuş, kabul etmiş ve imzalanmış sayılmaktadır.

WhatsApp İletişim Hattımız
Müşteri Hizmetleri
Sipariş ve Alışveriş
Kampanyalar
StoktanGelsin.com
Hakkımızda
Hediyeli Ürünler
WhatsApp İletişim Hattı
Site Creation & Technology by SG Solutions